تانکر پلاستیکی ( پلی اتیلن ) مخزن پلاستیکی وان پلاستیکی

انواع محصولات ما

تانکر پلاستیکی افقی
تانکر پلاستیکی عمودی
تانکر پلاستیکی کتابی
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای
تانکر پلاستیکی قیفی
تانکر پلاستیکی قیفی
وان پلاستیکی وان پلی اتیلن

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی افقی

مخازن افقیطول
cm
عرض
cm
ارتفاع
cm
قيمت مخزن تک لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
قيمت مخزن سه لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی7144481,000,0001,100,000
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی KU6740441,000,0001,100,000
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی7354581,150,0001,370,000
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی KU614855***1,370,000
تانکر پلاستیکی 200 لیتری افقی9960682,110,0002,480,000
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی11262702,230,000
2,760,000
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی KU905768***
2,760,000
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي10570772,520,000
2,990,000
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي KU9262722,520,000
2,990,000
تانکر پلاستیکی 400 ليتري افقي12470773,120,000
3,440,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي 13579863,900,0004,320,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي KU1277486***4,320,000
تانکر پلاستیکی 700 ليتري افقي 17181915,360,000
5,760,000
تانکر پلاستیکی 750 ليتري افقي 15590985,630,0006,020,000
تانکر پلاستیکی 800 ليتري افقي KU1708890******
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي1681001106,400,0007,120,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي KU15096106***7,120,000
تانکر پلاستیکی 1200 ليتري افقي KU15596107******
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي 2021101169,750,00010,390,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي KU202110116***10,390,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي 20212413512,190,00012,920,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي KU205120133***12,920,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي24014015217,630,00018,830,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي KU255143147***18,830,000
تانکر پلاستیکی 4000 ليتري افقي25015917025,700,00026,960,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي25018019033,870,00035,800,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي KU230175183***35,800,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي مادولار250190200--
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري افقي مادولار360190200--
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري افقي مادولار460190200--
تانکر پلاستیکی 20000 ليتري افقي مادولار460400200--

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی عمودی

مخازن عمودیطول
cm
قطر
cm
ارتفاع
cm
قيمت تک لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
قيمت سه لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
منبع انبساط 80 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5058***2,120,000
منبع انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5275***2,500,000
منبع انبساط 150 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5585***3,040,000
منبع انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار60102***4,140,000
منبع انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار69132***5,220,000
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي -52751,200,0001,510,000
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي KU-4862***1,510,000
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي -601022,070,0002,340,000
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي KU-5996***2,340,000
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي-691322,740,0002,990,000
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي بلند KU-63126***2,990,000
تانکر پلاستیکی 400 ليتري عمودي KU-80120***2,953,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه-851193,450,0003,640,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه KU-82120***3,640,000
تانکر پلاستیکی 550 ليتري عمودي بلند-721703,500,0004,210,000
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي---
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي KU-69180******
تانکر پلاستیکی 750 ليتري عمودی KUــ92130*****
تانکر پلاستیکی 900 ليتري كرويــ1331325,650,0006,340,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند -882126,480,0006,770,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند KU-83202***6,770,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي كوتاه-1091455,700,0006,340,000
تانکر پلاستیکی 1100 ليتري عمودي KU-102150******
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي-1211728,270,0008,560,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي KU-122157******
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي-13218810,170,00010,350,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي KU-133178***10,350,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي-15320815,460,00015,830,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي KU-150190***15,830,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي بلند-18822524,690,00025,290,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي KU-175253***25,290,000
تانکر پلاستیکی 6000 ليتري عمودي-22219026,670,00027,890,000
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري عمودي KU-220240***37,660,000
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي-25523547,470,00049,700,000
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي KU-250245***49,700,000
تانکر پلاستیکی 15000 لیتری عمودی255340تماستماس
تانکر پلاستیکی 20000 لیتری29034086,660,00089,110,000

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی مکعبی

نام محصولطول
cm
عرض
cm
ارتفاع
cm
قيمت تانکر تک لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
قيمت تانکر سه لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
تانکر پلاستیکی 230 لیتری مکعبی60401252,870,0003,090,000
تانکر پلاستیکی 800 لیتری مکعبی17090706,770,0007,120,000
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری زیرپله
170901058,190,0008,380,000
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری کتابی ( مکعبی )162621408,410,0008,880,000
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری کتابی ( مکعبی )2157320016,250,00017,910,000
تانکر قیفی پلاستیکی 200 لیتری-74862,490,0002,860,000
تانکر قیفی پلاستیکی 500 لیتری-741614,670,0005,360,000
تانکر قیفی پلاستیکی 1000 لیتری-1331277,430,0008,300,000
تانکر قیفی پلاستیکی 1500 لیتری-13316710,390,00011,600,000
تانکر قیفی پلاستیکی 2000 لیتری-13320812,730,00013,790,000

ابعاد و قیمت وان پلاستیکی

وان پلاستیکی ( پلی اتیلن)طول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
وان پلاستیکی 60 لیتری PL737317900,000
وان پلاستیکی 100 لیتری PL9755261,320,000
وان پلاستیکی 100 لیتری KU6767401,320,000
وان پلاستیکی 150 لیتری KU9969411,920,000
وان پلاستیکی 200 لیتری PL9866512,170,000
وان پلاستیکی 500 لیتری PL13884634,560,000
وان پلاستیکی 500 لیتری KU14489614,560,000
وان پلاستیکی 700 لیتری KU148100796,070,000
وان پلاستیکی 800 لیتری PL122116786,200,000
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL210110676,470,000
وان پلاستیکی 1000 لیتری KU211100716,470,000
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU212122799,760,000
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL2131159110,280,000
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL2481358715,100,000
وان حمامی پلاستیکی کوچک12669ارتفاع بلند67 و ارتفاع کوتاه 464,241,000
وان حمامی پلاستیکی بزرگ15869ارتفاع بلند 67 و ارتفاع کوتاه 46 4,980,000

قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان
فروش مخزن آب اصفهان

فروش ویژه مخزن پلی اتیلن تهران
فروش مخزن آب در تهران

مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

پرسش های متداول پیش از خرید

بله مخزن پلاستیکی و هم چنین وان پلاستیکی شرکت پلاستونیک از پلی اتیلن ۳۸۴۰  و Food Grade که دارای پروانه بهداشتی ساخت به شماره ۲۱/۱۶۱۲۴ می باشد ، تولید می شوند. علاوه بر این کلیه محصولات این شرکت دارای نشان ملی استاندارد ایران نیز می باشند.

ضخامت مخازن پلاستیکی ( پلی اتیلن ) سه لایه و تک لایه یکسان است ولی در مخازن پلاستیکی سه لایه ، یک لایه سیاه رنگی بین دو لایه دیگر قرار گرفته است که باعث می شود نور آفتاب به داخل مخزن پلاستیکی نفوذ نکند در نتیجه باعث می شود تا داخل مخزن جلبک رشد نکند. ولی در مخازن تک لایه این لایه تیره رنگ وجود ندارد در نتیجه اگر در برابر نور آفتاب قرار گیرد جلبک می زند. لازم به ذکر است که ضخامت مخازن سه لایه نسبت به مخازن تک لایه یکسان می باشد.

برای آب شرب بهتر است از مخازن پلاستیکی سه لایه استفاده شود.

طول عمر یک مخزن یا تانکر پلاستیکی به عوامل زیر وابسته است:
۱- کیفیت ماده اولیه و بازیافتی نبودن
۲-مناسب بودن محل نصب مخزن
در صورتی که موارد فوق رعایت شود، این مخازن حداقل می توانند تا ۱۰ سال بدون هیچگونه مشکلی مورد استفاده قرار گیرند

مخزن یا تانکر تک لایه از یک لایه شفاف تشکیل شده است ومقدار محتویات درون آن تا حدودی قابل روئیت است و عموماً برای نگهداری مواد سوختی تظیر بنزین ، گازوئیل و سایر مواد شیمیایی با حداکثر چگالی ۱٫۷ برابر آب مورد استفاده قرار می گیرد. 

قیمت تانکر پلاستیکی ( تانکر پلی اتیلن ) مخزن پلاستیکی و همچنین وان پلاستیکی ( وان پلی اتیلن ) تابعی از عواملی چون قیمت ماده اولیه ، سطح تکنولوژی به کارگرفته شده ، گارانتی وخدمات پس از فروش ، نحوه ارسال سفارش و عواملی از این دست می باشد . بدیهی است در صورتی که از موارد فوق در بهترین حالت استفاده شود ، قیمت تمام شده افزایش میابد و بلعکس.پس اگر مخزن پلی اتیلنی در بازار بسیار کمتر از قیمت متوسط بازار است به احتمال بسیار زیاد مواد اولیه نا مرغوب یا بازیافتی استفاده می کند و یا اینکه ضخامت محصولات را کاهش می دهند تا قیمت تمام شده کاهش یابد که این کار قطعاً موجب کاهش وزن محصول نهایی خواهد شد.

اکثر تولید کنندگان مطرح مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی در ایران مدت زمان های گارنتی یکسان یا نزدیک به هم را اعلام می نمایند.(عموماً بین ۲ تا ۳ سال) دلیل آن هم این است که گارانتی های این شرکت ها واقعی بوده و برای ارائه خدمات گارانتی و پس از فروش تمهیداتی چیده اند و بابت اجرای صحیح آنها، خود را متعهد می دانند. اما برخی از شرکت ها که اتفاقاً قیمت های محصولاتشان نیز بسیار پایین تر از میانگین بازار است گارانتی هایی بعضاً ۱۰ تا ۱۵ ساله اعلام می کنند. نکته جالب توجه این است که مدت زمان گارانتی این شرکت ها حتی از مطرح ترین تولید کنندگان اروپایی و آمریکایی مخازن پلی اتیلنی نیز بالاتر است و خود این موضوع سوال برانگیز است. بهتر است در هنگام خرید از فروشنده در رابطه با شرایط ابطال گارانتی سوال نمایید و حتماً در هنگام تحویل از فروشنده بخواهید در فاکتور گارانتی و مدت زمان آن ذکر شود تا بعداً دچار مشکل نشوید.

مطابق اعلام آبفا شهر تهران برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ لیتر حجم ذخیره آب مورد نیاز است. مثلا یک مجتمع هشت واحدی به ۲۰۰۰ لیتر آب ذخیره قبل از پمپ (تامین فشار آب ) در ساختمان نیازمند است.در نتیجه باری چنین سناریویی نیاز به یک مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری می باشد.

مخازن پلاستیکی فرقی با مخازن پلی اتیلن ، منبع پلاستیکی و اسامی از این دست ندارند و در تولید تمامی آنها از پلی اتیلن استفاده می شود.

تمامی محصولات این شرکت از پلی اتیلن Food Grade  ۳۸۴۰ ساخته شده اند.البته تعداد زیادی از شرکت های تولید کننده مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی از مواد بازیافتی پلی اتیلن نیز در تولید محصولات خودشان استفاده می کنند که در مصارف بهداشتی مصرف این مواد بازیافتی غیر قانونی است.

اگر محل دریافت محصول استان تهران ویا البرز باشد ، در همان روز ثبت سفارش، بار ارسال خواهد شد و برای سایر استان ها همجوار نیز حداکثر تا روز بعد و برای سایر استان ها حداکثر ۵ روزه بار ارسال خواهد شد که این زمان ها با توافق مشتری قابل تغییر نیز می باشند. برای اطلاع از زمان دقیق تر می توانید با ما تماس بگیرید

در صورتی که کوچکترین پرتو نوری بتواند به داخل مخزن آب نفوذ کند باعث ایجاد جلبک می شود. به همین دلیل از مخازن پلاستیکی ( مخازن پلی اتیلن ) سه لایه که خاصیت ضد جلبکی دارند استفاده میشود.

اگر مخزن پلی اتیلن یا پلاستیکی به مدت طولانی در معرض سرمای شدید قرار بگیرد یخ خواهد زد.این مساله در بسیاری از شهر های ایران همچون تهران تا به حال گزارش نشده است. لازم به ذکر است که عموماً لوله کشی ها بسیار زودتر از خود مخزن شروع به یخ زدگی می کنند.

کلیه مخازن و وان های پلی اتیلنی عرضه شده در این وب سایت، توسط کارخانه پلاستونیک واقع در مازندران (طبرستان) تولید می شوند. امکان ارسال کلیه محصولات این شرکت به سراسر ایران وجود دارد.

مقالات

قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان

قیمت مخزن آب پلی اتیلن در اصفهان

کلمات کلیدی :قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان-قیمت مخزن آب طبرستان-لیست قیمت محصولات پلاستیک طبرستان-قیمت مخزن آب پلی اتیلن-خرید تانکر اب در اصفهان-نصب تانکر آب اصفهان-مخزن پلاستیکی اصفهان-پایه مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان مخزن پلی اتیلن که با عنوان تانکر پلاستیکی نیز شناخته می شود محصولی کاربردی برای ذخیره سازی و نگهداری انواع سیالات بهداشتی و شیمیایی است. امروزه در دنیا، مخازن پلی اتیلن به دلیل خواص و ویژگی ها منحصر بفرد [...]

وان حمامی پلاستیکی ارزان قیمت

فروش وان حمامی پلاستیکی ارزان قیمت

کلمه  کلیدی : وان حمامی پلاستیکی کلمات مرتبط : خرید وان پلاستیکی ارزان-خرید وان پلاستیکی بزرگسال-قیمت وان پلاستیکی بزرگسال – قیمت وان حمامی پلاستیکی کودک – وان ارزان قیمت پلاستیکی – وان کوچک پلاستیکی – وان پلاستیکی گرد وان حمامی پلاستیکی وان حمامی پلاستیکی به دلیل مزایایی که نسبت به دیگر وان ها دارد بسیار پر طرفدار می باشد. به علت فضای کم آپارتمان ها و ساختمان ها و جاگیر بودن وان های ثابت (وان سرامیکی، وان فایبرگلاس و …) و همینطور [...]

لیست قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن | لیست قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن : مخزن پلی اتیلن که با عنوان تانکر پلاستیکی نیز شناخته می شود محصولی کاربردی برای ذخیره سازی و نگهداری انواع سیالات بهداشتی و شیمیایی است. امروزه در دنیا، مخازن پلی اتیلن به دلیل خواص و ویژگی ها منحصر بفرد پلی اتیلن به سرعت جایگزین دیگر مخازن شده است و بیشترین استفاده از آن برای ذخیره سازی آب آشامیدنی و سالم صورت می گیرد. با گذشت زمان تولید این محصول بصورت حرفه ای و همراه با تکنولوژی های [...]

تانکر پلاستیکی نیسانی

تانکر پلاستیکی نیسانی | لیست قیمت + فروش

فروش تانکر پلاستیکی نیسانی یا تانکر پشت نیسانی پلی اتیلن تانکر یا مخزن معمولی که برای مکان های ثابت طراحی و ساخته شده اند را نمی توان از به عنوان تانکر پلاستیکی پشت نیسانی استفاده نمود زیرا تانکری که پشت نیسان قرار می گیرد می بایست بسیار مقاوم باشد و دیواره های مقاومی داشته باشد تا ضربه های ناشی از جابجایی سیال را براحتی کنترل نماید. در این راستا در فروشگاه تانکر پلاستیک دو مدل تانکر پلاستیکی نیسانی معمولی و [...]

تانکر پلاستیکی عمودی طبرستان

تانکر پلاستیکی عمودی طبرستان | لیست قیمت و ابعاد

تانکر پلاستیکی عمودی طبرستان شما می توانید در فروشگاه تانکر پلاستیک انواع محصولات با برند های معتبر که دارای گواهینامه های بین المللی و ملی می باشند را بررسی و در نهایت تهیه نمایید. فروشگاه تانکر پلاستیک با برند های معروف و معتبر بازار ایران؛ پلاستیک طبرستان، پلاستونیک، کوشا پلاست و تهران پلیمر همکاری دارد و طبق تجربه فروش این شرکت ها، تانکر پلاستیکی عمودی در بین مخازن ذخیر آب بسیار  پرطرفداراست. زیرا اشغال مساحت بسیار کم (اشغال فضای کم)، زیرسازی [...]

تانکر-پلاستیکی-افقی-طبرستان

تانکر پلاستیکی افقی طبرستان | لیست قیمت و ابعاد

تانکر پلاستیکی افقی طبرستان در ایران شرکت های کمی اعتبار لازم جهت تولید تانکر پلاستیکی را دارا می باشند از اینرو فروشگاه تانکر پلاستیک فقط با برند های معتبر موجود در  ایران همکاری دارد که دارای مجوز های استاندارد بین المللی و ملی می باشند و گارانتی واقعی و خدمات پس از فروش مناسبی دارند. از اینرو فروشگاه تانکر پلاستیک با پلاستیک طبرستان ، شرکت پلاستونیک ، کوشا پلاست همکاری می کند. امروزه در مجتمع پلاستیک طبرستان مخزن پلی اتیلن [...]

تانکر پلاستیکی

تانکر پلاستیکی | سیر تا پیاز خرید مخازن و وان های پلی اتیلنی

تاریخچه پیدایش پلی اتیلن پلی اتیلن در سال ۱۸۹۸میلادی اولین بار توسط هانس ون پچمانو به صورت کاملا اتفاقی مورد سنتز واقع شد که بعد از انجام آزمایشات فراوان بر روی این مواد حالت امروزی پلی اتیلن به وجود آمد. از پلی اتیلن ها برای اولین بار در ساخت و تولید لوازم پلاستیکی آشپزخانه استفاد شده که نتیجه بسیار خوبی را نیز در بر داشته است. بعدها از این عنصر در ساخت انواع لوله و مخزن استفاده شد و روز [...]

تانکر حجیم پلاستیکی

تانکر حجیم پلاستیکی | تولید و فروش انواع مخازن بزرگ

تانکر حجیم پلاستیکی به دلیل ساخت این نوع تانکر ها از پلی اتیلن فودگرید، مزایای بسیاری نسبت به انواع مخازن دیگر دارند و کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف پیدا کرده اند. تانکر حجیم پلاستیکی و فوق حجیم پلی‌اتیلن برای نگهداری و ذخیره آب و سایر سیالات سازگار با پلی اتیلن مورد استفاده می باشند. منبع اب پلاستیکی در اشکال و ابعاد و حجم‌های متنوعی تولید می شوند. یکی از بهترین ویژگی‌های تانکر پلی اتیلن این است که نسبت به دیگر مخازنی [...]

تانکر پلاستیکی

تانکر پلاستیکی | نکاتی که پیش از خرید تانکر آب پلاستیکی باید بدانید

تانکر پلاستیکی چیست و برای چه کاربردهایی مناسب است تانکر پلاستیکی یا منبع پلاستیکی ای که از پلی اتیلن با کیفیت و درجه یک تولید شده باشد بخاطر سازگاری که با دیگر مواد دارند غالبا برای نگهداری و ذخیره سازی آب و انواع سیالات و حمل مواد شیمیایی تولید و مورد استفاده قرار میگیرد. برای مشاهده لیست قیمت تانکرهای پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن درجه یک کلیک نمایید تانکر پلاستیکی با عناوین مختلفی اسم گذاری شده است. برخی آنها را با [...]

فروش ویژه مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن ( پلاستیکی )

قطر: ۲۹۰ cm
ارتفاع: ۳۴۰ cm

۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
ارسال به سراسر کشور

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با مخازن ۲۰۰۰۰ لیتری کلیک نمایید

مخزن 20000 لیتری پلاستیکی