تانکر پلاستیکی ( پلی اتیلن ) مخزن پلاستیکی وان پلاستیکی

انواع محصولات ما

تانکر پلاستیکی افقی
تانکر پلاستیکی عمودی
تانکر پلاستیکی کتابی
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای
تانکر پلاستیکی قیفی
تانکر پلاستیکی قیفی
وان پلاستیکی وان پلی اتیلن

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی افقی – منبع آب پلی اتیلن افقی

مخازن افقیطول
cm
عرض
cm
ارتفاع
cm
قيمت مخزن تک لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
قيمت مخزن سه لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی7144481,460,0002,100,000
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی KU6740441,320,0001,690,000
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی7354581,900,0001,140,000
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی KU614855***2,040,000
تانکر پلاستیکی 200 لیتری افقی9960683,720,0004,360,000
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی11262703,900,000
4,560,000
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی KU905768***
4,40,000
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي10570774,120,000
4,980,000
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي KU9262723,790,000
4,720,000
تانکر پلاستیکی 400 ليتري افقي12470775,280,000
5,830,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي 13579865,940,0007,420,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي KU1277486***7,410,000
تانکر پلاستیکی 700 ليتري افقي 17181919,400,000
10,100,000
تانکر پلاستیکی 750 ليتري افقي 15590989,880,00010,540,000
تانکر پلاستیکی 800 ليتري افقي KU1708890***9,790,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي16810011011,210,00012,200,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي KU15096106***11,790,000
تانکر پلاستیکی 1200 ليتري افقي KU1559610710,900,00013,360,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي 20211011617,120,00018,150,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي KU202110116***17,430,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي 20212413521,660,00022,710,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي KU205120133***21,600,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي24014015231,250,00032,270,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي KU255143147***30,740,000
تانکر پلاستیکی 4000 ليتري افقي25015917045,170,00047,390,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي25018019059,450,00060,660,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي KU230175183***57,960,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي مادولار250190200--
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري افقي مادولار360190200--
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري افقي مادولار460190200--
تانکر پلاستیکی 20000 ليتري افقي مادولار460400200--

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی عمودی – منبع آب پلی اتیلن عمودی

مخازن عمودیطول
cm
قطر
cm
ارتفاع
cm
قيمت تک لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
قيمت سه لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
منبع انبساط 80 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5058***2,790,000
منبع انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5275***3,300,000
منبع انبساط 150 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5585***4,000,000
منبع انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار60102***5,460,000
منبع انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار69132***6,890,000
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي -52751,840,0002,330,000
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي KU-4862***2,400,000
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي -601023,200,0003,870,000
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي KU-5996***3,670,000
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي-691324,190,0004,850,000
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي بلند KU-63126***4,670,000
تانکر پلاستیکی 400 ليتري عمودي KU-80120***4,940,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه-851195,660,0006,160,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه KU-82120***5,800,000
تانکر پلاستیکی 550 ليتري عمودي بلند-721706,160,0007,150,000
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي---
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي KU-69180***7,560,000
تانکر پلاستیکی 750 ليتري عمودی KUــ92130***8,390,000
تانکر پلاستیکی 900 ليتري كرويــ13313210,000,00011,180,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند -8821210,940,00011,400,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند KU-90202***10,810,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي كوتاه-1091459,680,00010,430,000
تانکر پلاستیکی 1100 ليتري عمودي KU-105157***11,710,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي-12117214,180,00014,740,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي KU-122157***15,180,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي-13218817,590,00017,840,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي KU-130179***17,230,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي-15320826,450,00026,740,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي KU-150190***26,150,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي بلند-15420542,690,00047,900,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي KU-170245***43,120,000
تانکر پلاستیکی 6000 ليتري عمودي-22219046,820,00047,900,000
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري عمودي KU-220240***63,000,000
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي-25523581,970,00084,790,000
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي KU-250245***81,910,000
تانکر پلاستیکی 15000 لیتری عمودی255340118,940,000123,660,000
تانکر پلاستیکی 20000 لیتری290340149,790,000153,670,000

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی مکعبی – منبع آب پلی اتیلن مکعبی

نام محصولطول
cm
عرض
cm
ارتفاع
cm
قيمت تانکر تک لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
قيمت تانکر سه لایه (ريال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
تانکر پلاستیکی 230 لیتری مکعبی60401255,050,0005,430,000
تانکر پلاستیکی 800 لیتری مکعبی170907011,880,00012,510,000
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری زیرپله
1709010513,690,00015,750,000
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری کتابی ( مکعبی )1636214013,690,00015,750,000
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری کتابی ( مکعبی )2157020027,180,00029,970,000
تانکر قیفی پلاستیکی 200 لیتری-74864,370,0005,040,000
تانکر قیفی پلاستیکی 500 لیتری-741618,210,0009,430,000
تانکر قیفی پلاستیکی 1000 لیتری-13312711,770,00014,560,000
تانکر قیفی پلاستیکی 1500 لیتری-13316718,260,00020,370,000
تانکر قیفی پلاستیکی 2000 لیتری-13320822,550,00024,200,000

ابعاد و قیمت وان پلاستیکی -منبع اب پلاستيكي

وان پلاستیکی ( پلی اتیلن)طول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
 
بدون احتساب %9 مالیات
وان پلاستیکی 60 لیتری PL7373171,540,000
وان پلاستیکی 100 لیتری PL9755262,270,000
وان پلاستیکی 100 لیتری KU6767402,270,000
وان پلاستیکی 150 لیتری KU9969413,270,000
وان پلاستیکی 200 لیتری PL9866513,720,000
وان پلاستیکی 500 لیتری PL13884637,820,000
وان پلاستیکی 500 لیتری KU14489617,820,000
وان پلاستیکی 700 لیتری KU148100799,340,000
وان پلاستیکی 800 لیتری PL1221167810,380,000
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL2101106711,240,000
وان پلاستیکی 1000 لیتری KU2111007111,240,000
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU2121227916,920,000
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL2131159117,650,000
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL2481358725,400,000
وان حمامی پلاستیکی کوچک12669ارتفاع بلند67 و ارتفاع کوتاه 465,050,000
وان حمامی پلاستیکی بزرگ15869ارتفاع بلند 67 و ارتفاع کوتاه 46 5,950,000

قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان – قیمت منبع آب پلاستیکی
فروش مخزن آب اصفهان – منبع اب پلاستيكي

فروش ویژه مخزن پلی اتیلن تهران
فروش مخزن آب در تهران

مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

پرسش های متداول پیش از خرید

بله مخزن پلاستیکی و هم چنین وان پلاستیکی شرکت پلاستونیک از پلی اتیلن ۳۸۴۰  و Food Grade که دارای پروانه بهداشتی ساخت به شماره ۲۱/۱۶۱۲۴ می باشد ، تولید می شوند. علاوه بر این کلیه محصولات این شرکت دارای نشان ملی استاندارد ایران نیز می باشند.

ضخامت مخازن پلاستیکی ( پلی اتیلن ) سه لایه و تک لایه یکسان است ولی در مخازن پلاستیکی سه لایه ، یک لایه سیاه رنگی بین دو لایه دیگر قرار گرفته است که باعث می شود نور آفتاب به داخل مخزن پلاستیکی نفوذ نکند در نتیجه باعث می شود تا داخل مخزن جلبک رشد نکند. ولی در مخازن تک لایه این لایه تیره رنگ وجود ندارد در نتیجه اگر در برابر نور آفتاب قرار گیرد جلبک می زند. لازم به ذکر است که ضخامت مخازن سه لایه نسبت به مخازن تک لایه یکسان می باشد.

برای آب شرب بهتر است از مخازن پلاستیکی سه لایه استفاده شود.

طول عمر یک مخزن یا تانکر پلاستیکی به عوامل زیر وابسته است:
۱- کیفیت ماده اولیه و بازیافتی نبودن
۲-مناسب بودن محل نصب مخزن
در صورتی که موارد فوق رعایت شود، این مخازن حداقل می توانند تا ۱۰ سال بدون هیچگونه مشکلی مورد استفاده قرار گیرند

مخزن یا تانکر تک لایه از یک لایه شفاف تشکیل شده است ومقدار محتویات درون آن تا حدودی قابل روئیت است و عموماً برای نگهداری مواد سوختی تظیر بنزین ، گازوئیل و سایر مواد شیمیایی با حداکثر چگالی ۱٫۷ برابر آب مورد استفاده قرار می گیرد. 

قیمت تانکر پلاستیکی ( تانکر پلی اتیلن ) مخزن پلاستیکی و همچنین وان پلاستیکی ( وان پلی اتیلن ) تابعی از عواملی چون قیمت ماده اولیه ، سطح تکنولوژی به کارگرفته شده ، گارانتی وخدمات پس از فروش ، نحوه ارسال سفارش و عواملی از این دست می باشد . بدیهی است در صورتی که از موارد فوق در بهترین حالت استفاده شود ، قیمت تمام شده افزایش میابد و بلعکس.پس اگر مخزن پلی اتیلنی در بازار بسیار کمتر از قیمت متوسط بازار است به احتمال بسیار زیاد مواد اولیه نا مرغوب یا بازیافتی استفاده می کند و یا اینکه ضخامت محصولات را کاهش می دهند تا قیمت تمام شده کاهش یابد که این کار قطعاً موجب کاهش وزن محصول نهایی خواهد شد.

اکثر تولید کنندگان مطرح مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی در ایران مدت زمان های گارنتی یکسان یا نزدیک به هم را اعلام می نمایند.(عموماً بین ۲ تا ۳ سال) دلیل آن هم این است که گارانتی های این شرکت ها واقعی بوده و برای ارائه خدمات گارانتی و پس از فروش تمهیداتی چیده اند و بابت اجرای صحیح آنها، خود را متعهد می دانند. اما برخی از شرکت ها که اتفاقاً قیمت های محصولاتشان نیز بسیار پایین تر از میانگین بازار است گارانتی هایی بعضاً ۱۰ تا ۱۵ ساله اعلام می کنند. نکته جالب توجه این است که مدت زمان گارانتی این شرکت ها حتی از مطرح ترین تولید کنندگان اروپایی و آمریکایی مخازن پلی اتیلنی نیز بالاتر است و خود این موضوع سوال برانگیز است. بهتر است در هنگام خرید از فروشنده در رابطه با شرایط ابطال گارانتی سوال نمایید و حتماً در هنگام تحویل از فروشنده بخواهید در فاکتور گارانتی و مدت زمان آن ذکر شود تا بعداً دچار مشکل نشوید.

مطابق اعلام آبفا شهر تهران برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ لیتر حجم ذخیره آب مورد نیاز است. مثلا یک مجتمع هشت واحدی به ۲۰۰۰ لیتر آب ذخیره قبل از پمپ (تامین فشار آب ) در ساختمان نیازمند است.در نتیجه برای چنین سناریویی نیاز به یک مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری می باشد. حجم منبع اب پلاستيكي بسیار مهم می باشد زیرا مخزن کوچک باعث تخلیه سریع آب ذخیره شده می شود و در نتیجه سوختن پمپ آب را بهمراه دارد. مخزن بزرگ هم باعث کاهش کفیت آب می شود و وقتی آب به مدت طولانی در جایی ساکن بماند شرایط رشد با کتری و میکروب در آن افزایش می یابد.

مخازن پلاستیکی فرقی با مخازن پلی اتیلن ، منبع پلاستیکی و اسامی از این دست ندارند و در تولید تمامی آنها از پلی اتیلن استفاده می شود. منبع اب پلاستيكي با عناوین مختلفی در بازار ارائه می شود که بهداشتی بودن و تولید آنها با مواد اولیه بسیار مهم می باشد از این رو مخازن خود را از شرکت های معتبر تهیه نمایید.

تمامی محصولات این شرکت از پلی اتیلن Food Grade  ۳۸۴۰ ساخته شده اند.البته تعداد زیادی از شرکت های تولید کننده مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی از مواد بازیافتی پلی اتیلن نیز در تولید محصولات خودشان استفاده می کنند که در مصارف بهداشتی مصرف این مواد بازیافتی غیر قانونی است.

اگر محل دریافت محصول استان تهران ویا البرز باشد ، در همان روز ثبت سفارش، بار ارسال خواهد شد و برای سایر استان ها همجوار نیز حداکثر تا روز بعد و برای سایر استان ها حداکثر ۵ روزه بار ارسال خواهد شد که این زمان ها با توافق مشتری قابل تغییر نیز می باشند. برای اطلاع از زمان دقیق تر می توانید با ما تماس بگیرید

در صورتی که کوچکترین پرتو نوری بتواند به داخل مخزن آب نفوذ کند باعث ایجاد جلبک می شود. به همین دلیل از مخازن پلاستیکی ( مخازن پلی اتیلن ) سه لایه که خاصیت ضد جلبکی دارند استفاده میشود.

اگر مخزن پلی اتیلن یا پلاستیکی به مدت طولانی در معرض سرمای شدید قرار بگیرد یخ خواهد زد.این مساله در بسیاری از شهر های ایران همچون تهران تا به حال گزارش نشده است. لازم به ذکر است که عموماً لوله کشی ها بسیار زودتر از خود مخزن شروع به یخ زدگی می کنند.

کلیه مخازن و وان های پلی اتیلنی عرضه شده در این وب سایت، توسط کارخانه پلاستونیک واقع در مازندران (طبرستان) تولید می شوند. امکان ارسال کلیه محصولات این شرکت به سراسر ایران وجود دارد.

مقالات

مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه

مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری پلی اتیلنی | ابعاد و مشخصات تانکر پانزده هزار

معرفی تانکر ۱۵۰۰۰ لیتری پلاستیکی ضد جلبک و آنتی باکتریال مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری سه لایه  تانکر پلاستیک از مواد اولیه  و بصورت بهداشتی  تولید می شوند این مخازن از پلی اتیلن ۳۸۴۰ ( گرید بهداشتی ) تولید می شوند دارای گواهی سیب سلامت از سازمان غذا و دارو بوده و انواع گواهینامه های داخلی و خارجی را دارا می باشند. مخزن آب ۱۵۰۰۰ لیتری جز خانواده مخازن حجیم محسوب می شود. مخزن شش هزار لیتری بصورت عمودی (ایستاده) تولید می [...]

تانکر 10000 لیتری عمودی ، افقی و قیفی

مخازن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی، افقی و قیفی (زوک) | مشخصات و ابعاد

معرفی تانکر ۱۰۰۰۰ لیتری پلاستیکی ضد جلبک و آنتی باکتریال مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری سه لایه  تانکر پلاستیک از مواد اولیه  و بصورت بهداشتی  تولید می شوند این مخازن از پلی اتیلن ۳۸۴۰ ( گرید بهداشتی ) تولید می شوند دارای گواهی سیب سلامت از سازمان غذا و دارو بوده و انواع گواهینامه های داخلی و خارجی را دارا می باشند. مخزن آب ۱۰۰۰۰ لیتری جز خانواده مخازن حجیم محسوب می شود. مخزن پنج هزار لیتری بصورت عمودی و افقی تولید [...]

مخزن عمودی 7500 لیتری

مخزن ۷۵۰۰ لیتری پلی اتیلن | ابعاد و قیمت تانکر آب ۷۵۰۰ پلاستیکی

معرفی تانکر ۷۵۰۰ لیتری پلاستیکی ضد جلبک و آنتی باکتریال مخزن ۷۵۰۰ لیتری سه لایه  تانکر پلاستیک از مواد اولیه  و بصورت بهداشتی  تولید می شوند این مخازن از پلی اتیلن ۳۸۴۰ ( گرید بهداشتی ) تولید می شوند دارای گواهی سیب سلامت از سازمان غذا و دارو بوده و انواع گواهینامه های داخلی و خارجی را دارا می باشند. مخزن آب ۷۵۰۰ لیتری جز خانواده مخازن حجیم محسوب می شود. مخزن شش هزار لیتری بصورت عمودی (ایستاده) تولید می [...]

مخزن 5000 لیتری عمودی افقی قیفی

قیمت تانکر آب ۵۰۰۰ لیتری پلاستیکی | ابعاد عمودی، افقی و قیفی

معرفی تانکر ۵۰۰۰ لیتری پلاستیکی ضد جلبک و آنتی باکتریال مخزن ۵۰۰۰ لیتری سه لایه  تانکر پلاستیک از مواد اولیه  و بصورت بهداشتی  تولید می شوند این مخازن از پلی اتیلن ۳۸۴۰ ( گرید بهداشتی ) تولید می شوند. دارای گواهی سیب سلامت از سازمان غذا و دارو بوده و انواع گواهینامه های داخلی و خارجی را دارا می باشند. مخزن آب ۵۰۰۰ لیتری جز خانواده مخازن حجیم محسوب می شود. مخزن پنج هزار لیتری بصورت عمودی، افقی و قیفی [...]

مخزن پلی اتیلن 6۰۰۰ لیتری

تانکر آب ۶۰۰۰ لیتری پلاستیکی |مشخصات، ابعاد و قیمت

معرفی تانکر ۶۰۰۰ لیتری پلاستیکی ضد جلبک و آنتی باکتریال مخزن ۶۰۰۰ لیتری سه لایه  تانکر پلاستیک از مواد اولیه  و بصورت بهداشتی  تولید می شوند این مخازن از پلی اتیلن ۳۸۴۰ ( گرید بهداشتی ) تولید می شوند دارای گواهی سیب سلامت از سازمان غذا و دارو بوده و انواع گواهینامه های داخلی و خارجی را دارا می باشند. مخزن آب ۶۰۰۰ لیتری جز خانواده مخازن حجیم محسوب می شود. مخزن شش هزار لیتری بصورت عمودی و افقی تولید [...]

مخزن پلی اتیلن - منبع پلی اتیلن

فروش مخزن پلی اتیلن به قیمت کارخانه | با گارانتی و ارسال رایگان

همه چیز درباره مخزن پلی اتیلن ؛ مزایا، معایب و کاربردها فروش مخزن پلی اتیلن در چند دهه اخیر در تمام کشور ها بسیار افزایش یافته است با توجه به جمعیت روزافزون کره زمین و مصرف آب و دیگر سیالات کاربردی ( مواد دارویی، اسیدی، بهداشتی و …) ، ذخیره سازی و نگهداری صحیح آنها بسیار ضروری می باشد. از همین رو مخازن پلی اتیلن بیشتر برای نگهداری و ذخیره سازی آب و انواع سیالات و حمل مواد تولید می [...]

لگن پلاستیکی بزرگ وان پلاستیکی

لگن پلاستیکی | ابعاد و قیمت فروش لگن بزرگ و کوچک

لگن پلاستیکی ، تشت پلاستیکی یا وان پلی اتیلن انواع لگن پلاستیکی در ابعاد گوناگون و حجم های مختلف در  شرکت تانکر پلاستیک  تولید می شود لگن پلاستیکی یا وان پلی اتیلنی شرکت تانکر پلاستیک با استفاده از پلی اتیلن PE 3840 و Food Grade دارای آنتی یو وی تولید می شود که از مقاومت بالایی بر خوردار می باشد و با لگن های معمولی و خانگی متفاوت می باشد . این نوع خاص از پلی اتیلن علاوه بر تامین [...]

مخزن پلی اتیلن شیراز

قیمت مخزن آب پلی اتیلن در شیراز

قیمت مخزن آب پلی اتیلن شیراز مخزن پلی اتیلن که با عنوان تانکر پلاستیکی نیز شناخته می شود محصولی کاربردی برای ذخیره سازی و نگهداری انواع سیالات بهداشتی و شیمیایی است. امروزه در دنیا، مخازن پلی اتیلن به دلیل خواص و ویژگی ها منحصر بفرد پلی اتیلن به سرعت جایگزین دیگر مخازن شده است و بیشترین استفاده از آن برای ذخیره سازی آب آشامیدنی و سالم صورت می گیرد. امروزه مخازن پلی اتیلن برای مصارف بهداشتی بصورت آنتی باکتریال و ضد [...]

راهنمای خرید مخزن آب

راهنمای خرید مخزن آب | خرید بهترین مخزن آب

راهنمای خرید مخزن آب خرید مخزن با رعایت چند نکته بسیار امری ساده و راحت می باشد ولی عدم رعایت این نکات می تواند موجب پرداخت هزینه بیشتر و انتخاب نامناسب شود. برای خرید بهترین مخزن آب با هر شرایط خاصی ، کافی است نکات راهنمای خرید مخزن آب را که در ادامه به آنها اشاره می کنیم را رعایت نمایید تا مناسب ترین و بهترین مخزن آب را تهیه نمایید و همینطور از اشتباهات رایج جلوگیری نمایید. اولین گام : [...]

فروش ویژه مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن ( پلاستیکی )

قطر: ۲۹۰ cm
ارتفاع: ۳۴۰ cm

۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
ارسال به سراسر کشور

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با مخازن ۲۰۰۰۰ لیتری کلیک نمایید

مخزن 20000 لیتری پلاستیکی