تانکر پلاستیکی ( پلی اتیلن ) مخزن پلاستیکی وان پلاستیکی

انواع محصولات ما

تانکر پلاستیکی افقی
تانکر پلاستیکی عمودی
تانکر پلاستیکی کتابی
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای
تانکر پلاستیکی قیفی
تانکر پلاستیکی قیفی
وان پلاستیکی وان پلی اتیلن

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی افقی – منبع آب پلی اتیلن افقی

مخازن افقیطول
cm
عرض
cm
ارتفاع
cm
قيمت مخزن تک لایه (ريال)
 
قيمت مخزن سه لایه (ريال)
 
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی7144488,280,00011,990,000
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی KU6740447,950,00011,540,000
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی73545811,410,00012,650,000
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی KU70525510,400,00011,720,000
تانکر پلاستیکی 200 لیتری افقی99606820,100,00024,650,000
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی112627022,220,00026,100,000
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی KU105627121,360,00025,100,000
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي105707722,820,00027,540,000
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي KU103697321,940,00026,480,000
تانکر پلاستیکی 400 ليتري افقي124707730,580,00033,980,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي 135798633,600,00042,040,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي KU133758432,290,00040,450,000
تانکر پلاستیکی 700 ليتري افقي 171819152,710,00056,740,000
تانکر پلاستیکی 750 ليتري افقي 155909855,380,00058,110,000
تانکر پلاستیکی 800 ليتري افقي KU170889050,770,00054,070,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي16810011063,410,00069,080,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي KU1659810461,020,00066,460,000
تانکر پلاستیکی 1200 ليتري افقي KU16610310965,630,00073,770,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي 20211011695,700,000100,680,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي KU19111411692,540,00098,560,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي 202124135122,320,000127,530,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي KU213120125117,730,000122,760,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي240140152186,420,000190,910,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي KU236141147178,810,000182,630,000
تانکر پلاستیکی 4000 ليتري افقي250159170264,310,000271,610,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي250180190353,320,000362,000,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي KU230175183توقف تولیدتوقف تولید
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي مادولار250190200--
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري افقي مادولار360190200--
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري افقي مادولار460190200--
تانکر پلاستیکی 20000 ليتري افقي مادولار460400200--

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی عمودی – منبع آب پلی اتیلن عمودی

مخازن عمودیطول
cm
قطر
cm
ارتفاع
cm
قيمت تک لایه (ريال)
 
قيمت سه لایه (ريال)
 
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي -527511,410,00012,650,000
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي KU-506810,540,000 11,720,000
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي -6010218,480,00022,810,000
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي KU-669617,710,00021,250,000
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي-6613224,060,00027,980,000
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي بلند KU-6612722,680,00026,290,000
تانکر پلاستیکی 400 ليتري عمودي KU-7911624,130,00027,310,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه-8511932,670,00035,420,000
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه KU-8412430,740,00033,370,000
تانکر پلاستیکی 550 ليتري عمودي بلند-7217033,650,00039,410,000
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي---
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي KU-7118037,870,00041,780,000
تانکر پلاستیکی 750 ليتري عمودی KUــ9413243,070,00046,330,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند -8821262,530,00066,630,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند KU-9020260,210,00062,100,000
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي كوتاه-10914556,100,00059,290,000
تانکر پلاستیکی 1100 ليتري عمودي KU-10515758,510,00064,600,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي-12117280,260,00083,420,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي بلند-10820081,970,00084,650,000
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي KU-12315977,290,00080,320,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي-13218897,790,000100,800,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي بلند-11323799,350,000104,500,000
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي KU-13017995,690,00097,020,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي-153208156,360,000156,750,000
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي KU-154205149,180,000150,570,000
تانکر پلاستیکی 4000 ليتري عمودي -183180194,370,000198,000,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي کوتاه-222160245,300,000249,700,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي بلند-188225249,110,000256,540,000
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي KU-170260239,130,000246,270,000
تانکر پلاستیکی 6000 ليتري عمودي-222190280,500,000291,500,000
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري عمودي KU-220240335,900,000347,910,000
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي-255235482,000,000501,600,000
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي KU-250245460,170,000469,060,000
تانکر پلاستیکی 15000 لیتری عمودی255325715,000,000737,000,000
تانکر پلاستیکی 20000 لیتری290335891,000,000924,000,000

ابعاد و قیمت تانکر منبع انبساط آب گرم

طول
cm
قطر
cm
ارتفاع
cm
قيمت تک لایه (ريال)
 
قيمت (ريال)
 
منبع انبساط 80 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5058***15,000,000
منبع انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5275***17,660,000
منبع انبساط 150 ليتري عمودي دولايه فوم دار-5585***21,800,000
منبع انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار60102***29,700,000
منبع انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار69132***37,400,000

ابعاد و قیمت تانکر پلاستیکی مکعبی – منبع آب پلی اتیلن مکعبی

نام محصولطول
cm
عرض
cm
ارتفاع
cm
قيمت تانکر تک لایه (ريال)
 
قيمت تانکر سه لایه (ريال)
 
تانکر پلاستیکی 230 لیتری مکعبی604012527,530,00028,830,000
تانکر پلاستیکی 800 لیتری مکعبی170907066,060,00069,470,000
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری زیرپله
1709010584,700,00090,200,000
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری کتابی ( مکعبی )1636214075,710,00087,050,000
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری کتابی ( مکعبی )21570200155,100,000165,000,000
تانکر قیفی پلاستیکی 200 لیتری-748624,030,00027,990,000
تانکر قیفی پلاستیکی 500 لیتری-7416141,940,00052,410,000
تانکر قیفی پلاستیکی 1000 لیتری-13312768,200,00081,000,000
تانکر قیفی پلاستیکی 1500 لیتری-133167101,500,000112,840,000
تانکر قیفی پلاستیکی 2000 لیتری-133208130,900,000140,800,000

ابعاد و قیمت وان پلاستیکی -منبع اب پلاستيكي

وان پلاستیکی ( پلی اتیلن)طول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
 
وان پلاستیکی 60 لیتری PL7373178,820,000
وان پلاستیکی 100 لیتری PL97552612,740,000
وان پلاستیکی 100 لیتری KU67674012,740,000
وان پلاستیکی 150 لیتری KU99694117,790,000
وان پلاستیکی 200 لیتری PL98665120,900,000
وان پلاستیکی 500 لیتری PL138846344,450,000
وان پلاستیکی 500 لیتری KU144896144,450,000
وان پلاستیکی 700 لیتری KU1481007950,380,000
وان پلاستیکی 800 لیتری PL1221167859,960,000
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL2101106764,900,000
وان پلاستیکی 1000 لیتری KU2111007164,900,000
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU2121227994,880,000
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL2131159198,800,000
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL24813587142,660,000
وان حمامی پلاستیکی کوچک13572ارتفاع بلند67 و ارتفاع کوتاه 4525,580,000
وان حمامی پلاستیکی بزرگ15370ارتفاع بلند 58 و ارتفاع کوتاه 48 27,360,000

قیمت منبع آب پلاستیکی

فروش ویژه مخزن پلی اتیلن تهران
فروش مخزن آب در تهران

مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

پرسش های متداول پیش از خرید

بله مخزن پلاستیکی و هم چنین وان پلاستیکی شرکت پلاستونیک از پلی اتیلن ۳۸۴۰  و Food Grade که دارای پروانه بهداشتی ساخت به شماره ۲۱/۱۶۱۲۴ می باشد ، تولید می شوند. علاوه بر این کلیه محصولات این شرکت دارای نشان ملی استاندارد ایران نیز می باشند.

ضخامت مخازن پلاستیکی ( پلی اتیلن ) سه لایه و تک لایه یکسان است ولی در مخازن پلاستیکی سه لایه ، یک لایه سیاه رنگی بین دو لایه دیگر قرار گرفته است که باعث می شود نور آفتاب به داخل مخزن پلاستیکی نفوذ نکند در نتیجه باعث می شود تا داخل مخزن جلبک رشد نکند. ولی در مخازن تک لایه این لایه تیره رنگ وجود ندارد در نتیجه اگر در برابر نور آفتاب قرار گیرد جلبک می زند. لازم به ذکر است که ضخامت مخازن سه لایه نسبت به مخازن تک لایه یکسان می باشد.

برای آب شرب بهتر است از مخازن پلاستیکی سه لایه استفاده شود.

طول عمر یک مخزن یا تانکر پلاستیکی به عوامل زیر وابسته است:
۱- کیفیت ماده اولیه و بازیافتی نبودن
۲-مناسب بودن محل نصب مخزن
در صورتی که موارد فوق رعایت شود، این مخازن حداقل می توانند تا ۱۰ سال بدون هیچگونه مشکلی مورد استفاده قرار گیرند

مخزن یا تانکر تک لایه از یک لایه شفاف تشکیل شده است ومقدار محتویات درون آن تا حدودی قابل روئیت است و عموماً برای نگهداری مواد سوختی تظیر بنزین ، گازوئیل و سایر مواد شیمیایی با حداکثر چگالی ۱٫۷ برابر آب مورد استفاده قرار می گیرد. 

قیمت تانکر پلاستیکی ( تانکر پلی اتیلن ) مخزن پلاستیکی و همچنین وان پلاستیکی ( وان پلی اتیلن ) تابعی از عواملی چون قیمت ماده اولیه ، سطح تکنولوژی به کارگرفته شده ، گارانتی وخدمات پس از فروش ، نحوه ارسال سفارش و عواملی از این دست می باشد . بدیهی است در صورتی که از موارد فوق در بهترین حالت استفاده شود ، قیمت تمام شده افزایش میابد و بلعکس.پس اگر مخزن پلی اتیلنی در بازار بسیار کمتر از قیمت متوسط بازار است به احتمال بسیار زیاد مواد اولیه نا مرغوب یا بازیافتی استفاده می کند و یا اینکه ضخامت محصولات را کاهش می دهند تا قیمت تمام شده کاهش یابد که این کار قطعاً موجب کاهش وزن محصول نهایی خواهد شد.

اکثر تولید کنندگان مطرح مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی در ایران مدت زمان های گارنتی یکسان یا نزدیک به هم را اعلام می نمایند.(عموماً بین ۲ تا ۳ سال) دلیل آن هم این است که گارانتی های این شرکت ها واقعی بوده و برای ارائه خدمات گارانتی و پس از فروش تمهیداتی چیده اند و بابت اجرای صحیح آنها، خود را متعهد می دانند. اما برخی از شرکت ها که اتفاقاً قیمت های محصولاتشان نیز بسیار پایین تر از میانگین بازار است گارانتی هایی بعضاً ۱۰ تا ۱۵ ساله اعلام می کنند. نکته جالب توجه این است که مدت زمان گارانتی این شرکت ها حتی از مطرح ترین تولید کنندگان اروپایی و آمریکایی مخازن پلی اتیلنی نیز بالاتر است و خود این موضوع سوال برانگیز است. بهتر است در هنگام خرید از فروشنده در رابطه با شرایط ابطال گارانتی سوال نمایید و حتماً در هنگام تحویل از فروشنده بخواهید در فاکتور گارانتی و مدت زمان آن ذکر شود تا بعداً دچار مشکل نشوید.

مطابق اعلام آبفا شهر تهران برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ لیتر حجم ذخیره آب مورد نیاز است. مثلا یک مجتمع هشت واحدی به ۲۰۰۰ لیتر آب ذخیره قبل از پمپ (تامین فشار آب ) در ساختمان نیازمند است.در نتیجه برای چنین سناریویی نیاز به یک مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری می باشد. حجم منبع اب پلاستيكي بسیار مهم می باشد زیرا مخزن کوچک باعث تخلیه سریع آب ذخیره شده می شود و در نتیجه سوختن پمپ آب را بهمراه دارد. مخزن بزرگ هم باعث کاهش کفیت آب می شود و وقتی آب به مدت طولانی در جایی ساکن بماند شرایط رشد با کتری و میکروب در آن افزایش می یابد.

مخازن پلاستیکی فرقی با مخازن پلی اتیلن ، منبع پلاستیکی و اسامی از این دست ندارند و در تولید تمامی آنها از پلی اتیلن استفاده می شود. منبع اب پلاستيكي با عناوین مختلفی در بازار ارائه می شود که بهداشتی بودن و تولید آنها با مواد اولیه بسیار مهم می باشد از این رو مخازن خود را از شرکت های معتبر تهیه نمایید.

تمامی محصولات این شرکت از پلی اتیلن Food Grade  ۳۸۴۰ ساخته شده اند.البته تعداد زیادی از شرکت های تولید کننده مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی از مواد بازیافتی پلی اتیلن نیز در تولید محصولات خودشان استفاده می کنند که در مصارف بهداشتی مصرف این مواد بازیافتی غیر قانونی است.

اگر محل دریافت محصول استان تهران ویا البرز باشد ، در همان روز ثبت سفارش، بار ارسال خواهد شد و برای سایر استان ها همجوار نیز حداکثر تا روز بعد و برای سایر استان ها حداکثر ۵ روزه بار ارسال خواهد شد که این زمان ها با توافق مشتری قابل تغییر نیز می باشند. برای اطلاع از زمان دقیق تر می توانید با ما تماس بگیرید

در صورتی که کوچکترین پرتو نوری بتواند به داخل مخزن آب نفوذ کند باعث ایجاد جلبک می شود. به همین دلیل از مخازن پلاستیکی ( مخازن پلی اتیلن ) سه لایه که خاصیت ضد جلبکی دارند استفاده میشود.

اگر مخزن پلی اتیلن یا پلاستیکی به مدت طولانی در معرض سرمای شدید قرار بگیرد یخ خواهد زد.این مساله در بسیاری از شهر های ایران همچون تهران تا به حال گزارش نشده است. لازم به ذکر است که عموماً لوله کشی ها بسیار زودتر از خود مخزن شروع به یخ زدگی می کنند.

کلیه مخازن و وان های پلی اتیلنی عرضه شده در این وب سایت، توسط کارخانه پلاستونیک واقع در مازندران (طبرستان) تولید می شوند. امکان ارسال کلیه محصولات این شرکت به سراسر ایران وجود دارد.

مقالات

مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه

مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری پلی اتیلنی | ابعاد و مشخصات تانکر پانزده هزار

معرفی تانکر ۱۵۰۰۰ لیتری پلاستیکی ضد جلبک و آنتی باکتریال پلاستونیک مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک از مواد اولیه  و بصورت بهداشتی  تولید می شوند این مخازن از پلی اتیلن ۳۸۴۰ ( گرید بهداشتی ) تولید می شوند دارای گواهی سیب سلامت از سازمان غذا و دارو بوده و انواع گواهینامه های داخلی و خارجی را دارا می باشند. مخزن آب ۱۵۰۰۰ لیتری جز خانواده مخازن حجیم محسوب می شود. مخزن شش هزار لیتری بصورت عمودی (ایستاده) تولید می [...]

مخزن آب کشاوزی

مخزن آب کشاورزی مناسب با مقدار حجم مورد نیاز

تعیین حجم مخزن ذخیره آب برای زمین کشاورزی و آبیاری گیاهان به عوامل بسیار زیادی وابسته می باشد که هر کدام به صورت مجزا تاثیر بسیاری در میزان مصرف آب کشاورزی دارند. یکی از دغدغه های مهم کشاورزان که در تماس هایی که با کارشناسان ما به آن اشاره می کنند، تعیین حجم مناسب مخزن ذخیره آب کشاورزی و یا منبع آب برای آبیاری باغ و باغچه است. همانطور که در ادامه مقاله مشاهده خواهید کرد میزان حجم مورد [...]

مخزن آب مقاوم در برابر یخزدگی و سرما

مخزن آب مقاوم در برابر سرما، یخ زدگی و عوامل طبیعی

*در این مقاله می خواهیم به سوالات اصلی که پیرامون مخزن آب پیش می آید را پاسخ گو باشیم و به پرسش اصلی که مخزن آب تا چه حد می تواند در برابر شرایط و عوامل طبیعی مقاوم باشد، بپردازیم  و یا طول عمر و مقاومت مخازن پلی اتیلن در سرما و گرما از جمله پرسش های متداول مشتریان از کارشناسان فنی ما در تانکر پلاستیک می باشد. تولید مخزن با مواد دست دو و ضایعاتی که بازیافت شده و [...]

خنک نگهداشتن مخزن آب

خنک نگهداشتن مخزن آب با چند راهکار ساده !

در این مقاله می خواهیم شما را با انواع روش های خنک نگهداشتن مخزن آب در فصول گرم سال – مناطق گرمسیر و هچنین روش های جلوگیری از یخزدگی مخزن در فصول سرد سال – مناطق سرد سیر آشنا کنیم در اگر به دنبال پاسخ این سوالات هستید ما در این مقاله روش های ساده برای خنک نگهداشتن مخزن پلی اتیلن و به طور ویژه مخازن آب پلی اتیلن و پلاستیکی را شرح داده ایم و همینطور سوال هایی [...]

مخزم فوم دار

مخزن فوم دار؛ عایق و مقاوم در برابر انتقال حرارت

مخزن فوم دار چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟ مخزن فوم دار هم مانند مخازن دیگر برای ذخیره سازی انواع سیالات استفاده می شود مخزن فوم دار به مخزنی اطلاق می شود که از فوم پلی اتیلن در تولید آنها برای کاهش انتقال حرارت استفاده می شود. دلیل استفاده از آن فوم، ایجاد عایق بهتر برای جلوگیری از انتقال حرارت و حفظ دمای سیال درون مخزنمی باشد. معمولاً مخازن فوم دار به عنوان مخازن انبساط آب گرم شوفاژ خانه استفاده [...]

مخزن هوایی پلاستیکی

مخزن هوایی پلاستیکی | مخزن پلی اتیلنی جایگزین مخزن آب هوایی فلزی

در این مقاله سعی شده با معرفی مخزن هوایی پلاستیکی، کاربرد و مزیت های آن نسبت به مخزن هوایی فلزی و همچنین به سوالاتی که در مورد انواع مخزن هوایی ذهن شما را درگیر کرده است پاسخ دهیم سوالاتی از قبیل ؛ منبع آب هوایی چگونه آب مصرفی مورد نیاز را تامین می کند ؟ انواع مخازن آب هوایی ؟ آیا امکان جایگزینی تانکر آب هوایی فلزی فرسوده با تانکر آب هوایی پلی اتیلن وجود دارد ؟ دلایل جایگزینی تانکرهای [...]

تانکر پلاستیکی افقی بهتر است یا عمودی

تولید مخزن سفارشی | ساخت قالب مخزن پلی اتیلن

تولید مخازن پلی اتیلن یا همان تانکر های پلاستیکی در کارخانه های تولید کننده منبع پلی اتیلن شامل مراحلی است که در ادامه با تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت . به صورت خلاصه مراحل تولید مخزن پلاستیکی به شرح زیر است: ابتدا پودر پلی اتیلن رنگ شده را رنگ مجاز خوراکی را داخل قالب ریخته و قالب را در زمان و دمای مناسب داخل کوره حرارت می دهند. قالب حین حرارت دیدن می چرخد تا پودر پلی اتیلن به صورت [...]

یخزدگی مخزن آب

جلوگیری از یخ زدگی مخزن آب و لوله با ۱۰ روش ساده

چگونه از یخ زدن مخزن آب پلی اتیلن و لوله ها در سرما و زمستان جلوگیری نماییم؟ تعدادی از شهر های ایران در مناطق کوهستانی واقع شده اند و همینطور بیشتر مردم در فصول گرم به سمت ییلاق ها که هوای خنکتری دارند، راهی می شوند. در نتیجه تامین آب آشامیدنی و شرب در این مناطق از الویت های ضروری می باشد. اگر برای مناطق سردسیر شما نیاز به تهیه مخزن ذخیره آب دارید و در در مناطقی از کشورمان [...]

مخزن زیرپله طبرستان

مخزن زیر پله طبرستان | ابعاد و قیمت مخازن مکعبی و زیرپله طبرستان

مخزن زیرپله طبرستان و مخزن مکعبی طبرستان را می توان در مکان هایی که محدودیت فضا دارند به عنوان مخازن راه گوشا استفاده نمود. زیرا می توان براحتی از درب ها و راهرو های باریک این مخازن را عبور داد و درمکان هایی که محدودیت فضا برای نصب مخزن دارند، از این نوع مخازن استفاده نمایید. معمولا در آپارتمان ها و ساختمان ها فضایی برای مخازن ذخیره آب تعبیه نشده است و به علت کمبود فضا نمی توان از [...]

فروش ویژه مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن ( پلاستیکی )

قطر: ۲۹۰ cm
ارتفاع: ۳۴۰ cm

۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
ارسال به سراسر کشور

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با مخازن ۲۰۰۰۰ لیتری کلیک نمایید

مخزن 20000 لیتری پلاستیکی